MAKIM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar

Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-20,040,859), işletmenin operasyonel faaliyetlerinden beklenen nakit girişini sağlayamadığını gösteriyor, bu likidite riski oluşturabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (137,222,691) toplam dönen varlıklara (390,803,971) oranı makul seviyede; ancak kısa vadeli borç ödemelerinde zorluk yaşanması durumunda likidite sıkıntısı oluşabilir.
  3. Finansman giderlerinin (8,357,496) finansman gelirlerini (2,555,420) aşması finansal yükümlülüklerin maliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor ki bu durum karlılığı olumsuz etkileyebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif (-33,846,874) olması şirketin yatırım harcamalarının yüksek olduğunu gösteriyor ki bu durum kısa vadede nakit rezervlerini azaltabilir.

Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının (117,648,894) güçlü olması ve sürekli bir karlılık göstermesi şirketin finansal performansının sağlam olduğuna işaret ediyor.
  2. Toplam özkaynakların (343,295,069) toplam varlıklara (533,647,756) oranı iyi bir öz sermaye yapısını ve finansal dayanıklılığı gösteriyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları (89,387,542), şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynaklara erişim sağladığını ve borçlanma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor.
  4. Araştırma ve geliştirme giderlerine yapılan yatırım (5,801,951), şirketin gelecekteki büyüme ve inovasyon potansiyeline işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Makim'in bilançosu genel olarak güçlü bir finansal yapıyı ve karlı bir operasyonu yansıtıyor. Net dönem karındaki artış ve özkaynak oranındaki sağlamlık gelecek için olumlu sinyaller veriyor. Ancak operasyonel faaliyetlerden negatif nakit akışı ve finansman giderlerinin yüksekliği gibi bazı risk faktörleri bulunuyor. Yine de finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları ve araştırma/geliştirme yatırımları uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret ediyor. Son çeyrekteki performansa bakıldığında şirketin mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentileri dikkate alındığında yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir; özellikle net dönem karındaki artış ve sağlam öz sermaye yapısı şirketin olumlu yönde ilerlediğini gösterebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.