GMTAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı, şirketin borçluluk düzeyini gösterir ve bu oranın yüksek olması finansal riskleri artırabilir. Şirketin toplam yükümlülükleri 256.519.647 iken toplam varlıkları 1.234.388.784 olarak raporlanmıştır, bu durum makul bir borç/varlık oranına işaret eder.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklarla karşılaştırılması likidite riskini ortaya koyar. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 129.336.456 iken, dönen varlıkları 347.078.791 olarak belirtilmiştir, bu da şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayabilecek likiditeye sahip olduğunu gösterir.
  3. Finansman giderlerinin net dönem karına oranı, borçlanma maliyetlerinin karlılık üzerindeki etkisini gösterir. Finansman giderleri 12.327.835 iken net dönem karı 69.802.846 olarak gerçekleşmiştir; bu, finansman maliyetlerinin yönetilebilir düzeyde olduğunu gösterir.
  4. Nakit akış tablosu, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olmasıyla şirketin nakit üretme kapasitesinin güçlü olduğunu ortaya koymaktadır; faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 53.169.350 olarak raporlanmıştır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın yüksek olması (1.068.169.983) ve sürdürülen faaliyetlerden elde edilen net dönem karının (69.802.846) pozitif olması, şirketin satışlarını ve karlılığını artırma potansiyeline işaret eder.
  2. Brüt karın (179.452.043) ve esas faaliyet karının (100.228.023) sağlam olması, şirketin operasyonel verimliliğinin yüksek olduğunu ve maliyet yönetiminde başarılı olduğunu gösterir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (4.687.184) ve finansman geliri öncesi faaliyet karının (104.915.207) olumlu olması, şirketin diğer operasyonel alanlarda da kazanç sağladığını ve gelir çeşitliliğine sahip olduğunu belirtir.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının (53.792.061) artmış olması, şirketin likiditesinin güçlendiğini ve kısa vadeli finansal taahhütleri yerine getirebilme kapasitesinin arttığını gösterir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin bilanço verileri genel olarak sağlam bir finansal yapıyı yansıtmaktadır; borç düzeyi yönetilebilir, likidite yeterli ve operasyonel verimlilik yüksektir. Hasılat ve net dönem karındaki artış trendi gelecek için pozitif beklentiler oluştururken, nakit akışlarındaki güçlü performans finansal esneklik sağlar ve yatırım yapılabilirliği destekler. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu değişimler, şirkete yatırım yapma konusunda güven vermektedir ve gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.