DAPGM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-472,932,484), işletme faaliyetlerinin kısa vadede nakit yaratma kapasitesinin düşük olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (2,405,057,662) toplam dönen varlıklardan (3,140,362,015) daha az olması likidite açısından olumlu bir durum olsa da, nakit akışındaki negatif değer bu likiditenin sürdürülebilir olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.
  3. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin (6,274,678,285) toplam özkaynaklara (3,824,866,316) göre oldukça yüksek olması finansal kaldıraç açısından risk oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararının (1,417,367,802) yüksek olması şirketin karlılık açısından iyi bir performans gösterdiğini ve bu trendin devam etmesi durumunda yatırımcılar için cazip olabileceğini gösteriyor.
  2. Finansman gelirlerinin (81,290,203) finansman giderlerine (208,710,295) göre daha düşük olması maliyet yönetiminde iyileştirmeler yapılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor.
  3. Hasılatın (4,010,161,745) ve esas faaliyet karının (2,195,359,070) güçlü olması şirketin pazar konumunun sağlam olduğunu ve gelecek dönemlerde de büyümeye devam edebileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Dapgm şirketinin finansal durumu genel olarak karlılık açısından güçlü bir tablo çizmektedir. Net dönem karı oldukça yüksek ve hasılat ile esas faaliyet karı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Ancak faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışı ve yüksek uzun vadeli yükümlülükler potansiyel risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Likidite pozisyonu şimdilik sağlam görünse de nakit akışındaki sıkıntılar gelecekte likidite sorunlarına yol açabilir. Yine de son çeyrek bilançosundaki güçlü net dönem karı ve hasılattaki artış trendi şirketin olumlu yönlere sahip olduğunu ve gelecek için umut vaat ettiğini gösteriyor. Bu nedenle iyimser bir bakış açısıyla dapgm'ye yatırım yapılabilir ancak likidite ve borç yönetimi konularında dikkatli bir izleme stratejisi benimsenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.