BNTAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %25, bu oran şirketin borç yükünün yönetilebilir olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam yükümlülüklerin yaklaşık %63'ünü oluşturuyor, bu durum likidite riskini artırabilir.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı düşük (%37), bu da uzun vadede borç ödeme baskısının daha az olduğunu gösteriyor.
  4. Finansman giderleri, net dönem karının yaklaşık %9'unu oluşturuyor, bu oran finansal yükün kontrol altında olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif ve oldukça sağlıklı bir miktar (102,533,810), şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Hasılatın yüksek olması (526,308,130) ve satışların maliyetine kıyasla iyi bir brüt kar marjına (79,619,430) sahip olması, şirketin operasyonel verimliliğinin yüksek olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (65,161,518) ve nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (81,572,579), şirketin nakit akışını iyi yönettiğini ve likidite pozisyonunun güçlü olduğunu gösteriyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının (271,803,393) oldukça yüksek olması finansal esneklik sağlar ve acil durumlar veya fırsatlar için kullanılabilir.

Analizin Genel Özeti: Bntas şirketi sağlam finansal yapıya sahip görünmektedir. Toplam varlıkların büyük bir kısmını özkaynaklar oluşturmakta ve borç oranları yönetilebilir seviyelerde bulunmaktadır. Kısa vadeli yükümlülüklerin oranı dikkate alınmalı olsa da uzun vadeli borçların düşük seviyede olması rahatlatıcıdır. Şirketin karlılık göstergeleri pozitif ve etkileyici bir hasılata işaret etmekte; ayrıca nakit akışları ve likidite pozisyonu oldukça iyi durumda. Bu nedenle şirkete yatırım yapmak mantıklı olabilir; özellikle son çeyrekteki finansal performansın güçlenmesi ve nakit pozisyonundaki artış gelecek için umut verici sinyaller olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.