GRNYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranı oldukça düşük, bu da şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülüklere kıyasla daha yüksek; bu durum likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderleri minimal düzeyde, bu da borçlanma maliyetlerinin şirket üzerinde önemli bir baskı oluşturmadığını işaret ediyor.
  4. Genel yönetim giderleri, faaliyet karına göre makul seviyelerde; ancak bu giderlerin kontrol altında tutulması gerekebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek ve bu trendin devam etmesi bekleniyor, bu da şirketin karlılığının sürdürülebilir olduğunu gösteriyor.
  2. Hasılatın yüksek seviyesi ve brut kar marjının güçlü olması, şirketin pazarda iyi bir konumda olduğunu ve satışlarını etkili bir şekilde yönettiğini gösteriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, operasyonel verimliliğin yüksek olduğunu ve nakit yaratma kapasitesinin güçlü olduğunu işaret ediyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları düşük; bu durum şirketin büyüme için yeni yatırımlar yapmaya hazır olduğunu gösterebilir.
  5. Nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likiditesinin iyi durumda olduğunu ve kısa vadeli finansal taahhütleri karşılayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: grnyo şirketi, 2024 yılının 3. çeyreğinde sağlam finansal sonuçlar sergilemiştir. Toplam varlıkların büyük bir kısmını özkaynaklar oluşturmakta ve şirket düşük borçluluk seviyesine sahip olup finansal yapı açısından sağlam temellere sahiptir. Yüksek net dönem karı ve güçlü hasılat performansı, şirketin pazardaki konumunun güçlü olduğunu ve gelecekte de karlılığını sürdürebileceğini göstermektedir. Ayrıca, pozitif nakit akışları ve nakit rezervlerindeki artış, işletmenin likidite açısından iyi durumda olduğuna işaret etmektedir. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, grnyo şirketine yatırım yapmak cazip bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Özellikle son çeyrek bilançosundaki güçlü net dönem karı ve hasılat artışı, şirketin başarısını öne çıkarmaktadır ve olumlu gelecek beklentilerini desteklemektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.