EUYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-6,792,889), bu durum işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit yaratamadığını gösteriyor.
  2. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-11,082,496) likidite sorunlarına işaret edebilir ve şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini zayıflatabilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da negatif (-2,751,769), bu durum şirketin yatırım faaliyetleri için de nakit kullanmakta olduğunu gösteriyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları da negatif (-1,537,838), bu durum şirketin finansman faaliyetlerinden de net nakit çıkışı yaşadığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek (9,911,695), bu şirketin karlılığının güçlü olduğunu ve potansiyel büyüme için iyi bir temel sağladığını gösteriyor.
  2. Toplam kapsamlı gelir (10,049,384) net dönem karından daha yüksek, bu durum şirketin diğer kapsamlı gelir kalemlerinden de olumlu sonuçlar elde ettiğini gösteriyor.
  3. Esas faaliyet karı (9,906,447) ve finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı (9,902,533) oldukça yüksek; bu durum şirketin ana operasyonlarının sağlam karlılık gösterdiğini belirtiyor.
  4. Toplam varlıklar ile toplam özkaynaklar arasındaki fark (2,533,119) şirketin yükümlülüklerinin yönetilebilir seviyede olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: euyo'nun bilanço verileri güçlü bir karlılık ve sağlam bir finansal yapı sergiliyor. Net dönem karı ve toplam kapsamlı gelir rakamları oldukça etkileyici. Ancak negatif nakit akışları ve özellikle işletme faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışları risk unsurları olarak değerlendirilmeli. Şirketin likidite yönetimi ve borç ödeme kabiliyeti üzerinde dikkatli olunmalıdır. Son çeyrek bilançosundaki güçlü kar rakamları ve genel finansal performans olumlu bir gelecek vaat etmektedir. Bu nedenle Euyo'ya yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir ancak nakit akışlarındaki sorunların çözülmesine yönelik planlar dikkatlice incelenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.