EUKYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-7,140,307), şirketin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğini gösteriyor.
  2. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-8,572,645), likidite konusunda potansiyel bir sıkıntıya işaret ediyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden negatif nakit akışı (-1,340,952) ve borçlanmadan kaynaklanan düşük nakit girişleri (451,088), finansal esnekliğin azaldığını gösteriyor.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (833,912) toplam uzun vadeli yükümlülüklerden (1,739,170) daha düşük olması, kısa vadede ödeme riskinin daha az olduğunu ancak uzun vadede borç ödemelerinde zorluk yaşanabileceğini gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı olarak yüksek bir rakam (10,542,379) elde edilmiş olması, şirketin karlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Toplam kapsamlı gelirin (11,072,923) net dönem karından daha yüksek olması, şirketin diğer faaliyetlerden de olumlu sonuçlar elde ettiğini ve finansal sağlamlığını artırdığını gösteriyor.
  3. Toplam varlıkların (59,817,856) toplam yükümlülüklerden (2,573,082) çok daha fazla olması ve özkaynakların yüksek seviyede (57,244,774) olması şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Eukyo'nun bilanço verileri bazı risk faktörleri içermekle birlikte genel olarak güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Operasyonel faaliyetlerden negatif nakit akışı ve likidite sıkıntısı potansiyel riskler arasında yer alırken; yüksek net dönem karı ve toplam kapsamlı gelir rakamları şirketin gelecekteki büyüme ve karlılık potansiyelini desteklemektedir. Ayrıca toplam varlıkların büyük bir kısmının dönen varlıklardan oluşması ve özkaynakların yüksek seviyede olması finansal dayanıklılığı göstermektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda Eukyo'ya yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir; özellikle son çeyrekteki güçlü kar rakamları ve artan toplam kapsamlı gelir bu görüşü desteklemektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.