NIBAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Net dönem zararı (-2,813,863) şirketin kısa vadede karlılık sorunları yaşadığını gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler (34,822,565) özkaynaklara (246,012,706) kıyasla düşük; bu durum şirketin borç yükünün yönetilebilir olduğunu işaret ediyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülükler (10,853,894) dönen varlıkların (35,074,110) altında, bu likidite riskini azaltıyor.
  4. Finansman giderleri (1,558,252) finansman gelirlerini (2,345,755) aşmıyor; finansal yapı sağlam görünüyor.
  5. Diğer kapsamlı gelirdeki büyük düşüş (-4,802,751), muhtemel değer kaybı veya diğer dışsal faktörlerden kaynaklanan riskleri gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları (6,037,348), şirketin yatırım faaliyetlerinden olumlu sonuçlar aldığını gösteriyor.
  2. Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları (9,558,746), şirketin finansal esnekliğe ve borçlanma kapasitesine sahip olduğunu işaret ediyor.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (12,180,885), şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve operasyonel esneklik kazandığını gösteriyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı (15,065,497), gelecek dönemlerdeki yatırım ve operasyonel ihtiyaçlar için iyi bir tampon oluşturuyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli karlılık sorunları olsa da düşük borç yükü ve sağlam finansal yapısı uzun vadede güven veriyor. Likidite riski düşük ve yatırım ile finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları geleceğe yönelik olumlu sinyaller veriyor. Diğer kapsamlı gelirdeki düşüş bir endişe unsuru olsa da genel olarak şirketin finansal durumu iyileşme eğiliminde. Bu nedenle şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir; özellikle son çeyrekteki nakit pozisyonundaki güçlü artış ve finansman kapasitesi bu görüşü desteklemektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.