ETYAT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri, toplam varlıklarına kıyasla oldukça düşük, bu da finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam uzun vadeli yükümlülüklerden daha az, bu da likidite riskinin düşük olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışları, şirketin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan likidite sorunlarına işaret edebilir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin kısa vadede finansal esnekliğinin azaldığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek ve bu, şirketin karlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Hasılat ve brut kar rakamları güçlü büyüme potansiyeline işaret ediyor.
  3. Finansman gelirleri ve giderleri arasındaki fark nispeten düşük, bu da finansman maliyetlerinin kontrol altında tutulduğunu gösteriyor.
  4. Toplam özkaynaklar, şirketin sermaye yapısının güçlü olduğunu ve gelecekteki büyüme fırsatları için iyi bir temel oluşturduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Etyat'ın bilançosu, sağlam bir finansal yapıya ve düşük risk profiline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Toplam varlıkların büyük bir kısmının özkaynaklar tarafından finanse edilmesi ve yüksek net dönem karı, şirketin sağlıklı bir mali durumda olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, negatif nakit akışları ve nakit rezervlerindeki azalış bazı likidite endişelerine yol açabilir. Ancak genel olarak, şirketin gelecekteki performansı için olumlu beklentiler hakimdir ve son çeyrekteki karlılık artışı özellikle dikkate değerdir. Bu nedenle, Etyat'a yatırım yapmak cazip bir seçenek olarak görünebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.