HEDEF Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

HEDEF HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük, bu da şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin düşük olması likidite riskini azaltır ve şirketin kısa vadeli borçlarını karşılayabileceğini gösterir.
  3. Uzun vadeli yükümlülükler toplam varlıkların yaklaşık %17'sini oluşturuyor, bu da uzun vadeli borçlanmanın yönetilebilir olduğunu işaret ediyor.
  4. Net dönem karı oldukça yüksek, bu da şirketin karlılık açısından iyi bir performans gösterdiğini belirtir.
  5. Finansman giderlerinin çok düşük olması finansal riskleri minimize eder.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve net dönem karının yüksek olması, şirketin satış ve karlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini gösterir.
  2. Genel yönetim giderlerinin hasılata oranla düşük olması operasyonel verimliliği işaret eder ve bu durum sürdürülebilirlik açısından olumlu bir göstergedir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve finansman gelirleri, şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde ettiğini ve gelir kaynaklarının çeşitlendirildiğini gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletme faaliyetlerinin nakit üretme kapasitesinin iyi olduğunu belirtir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin likiditesinin arttığını ve finansal esnekliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Hedef şirketin finansal durumu güçlü ve riskleri yönetilebilir seviyededir. Şirketin yüksek hasılata ve net dönem karına sahip olması, operasyonel verimliliği ve nakit üretme kapasitesi gelecek için pozitif sinyaller vermektedir. Bu faktörler, şirkete yatırım yapılmasını destekleyen unsurlardır. Özellikle son çeyrekte görülen net dönem karındaki artış ve nakit akışlarındaki iyileşme, şirketin finansal performansının daha da güçlendiğine işaret etmekte ve olumlu yönleri öne çıkarmaktadır. Bu nedenle Hedef şirketine yatırım yapmak için uygun koşulların olduğu sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.