MACKO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıkların yaklaşık %13'ünü oluşturması, likidite açısından orta düzeyde bir risk teşkil edebilir.
  2. Finansman giderlerinin finansman gelirlerine kıyasla oldukça düşük olması borçlanma maliyetlerinin yönetiminde etkinlik gösterildiğini işaret eder.
  3. Net dönem karının yüksek olması, şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösterirken, bu durumun sürdürülebilirliği gelecek dönemler için önemli bir risk unsuru olabilir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, şirketin nakit akışı yönetiminde potansiyel bir risk oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin varlığı, şirketin yatırım stratejilerinin getiri sağladığını ve bu alanda olumlu bir beklentiye işaret ettiğini gösterir.
  2. Hasılat ve net dönem karındaki artış trendi, şirketin satış ve karlılık performansının gelecekte de güçlü kalabileceğine işaret eder.
  3. Diğer kapsamlı gelir kaleminde görülen artış, şirketin toplam kapsamlı gelirlerinin çeşitliliğini ve potansiyel büyüme fırsatlarını göstermektedir.
  4. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderlerinin kontrol altında tutulması, operasyonel verimliliğin artırılmasına katkı sağlayarak gelecek dönemler için pozitif bir beklenti oluşturur.

Analizin Genel Özeti: Macko'nun 2024 yılı 3. çeyrek bilanço verileri incelendiğinde, şirketin finansal durumu genel olarak güçlü görünmektedir. Toplam varlıkların ve özkaynakların yüksek seviyede oluşu, şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu göstermektedir. Hasılat ve net dönem karındaki artış eğilimi, şirketin satış ve karlılık konusunda iyi bir performans sergilediğine işaret ederken, diğer kapsamlı gelir kalemindeki artış da gelecekteki büyüme potansiyeline dair olumlu sinyaller vermektedir. Bununla birlikte, nakit akışlarındaki net azalış ve kısa vadeli yükümlülükler bazı risk faktörleri olarak değerlendirilebilir. Ancak genel olarak, Macko'nun finansal sağlığı ve gelecekteki beklentileri göz önünde bulundurulduğunda, şirkete yatırım yapılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceği sonucuna varılabilir. Özellikle son çeyrekte net dönem karındaki önemli artış ve hasılattaki yükseliş trendi övgüye değerdir ve bu durum şirketin gelecek dönemlere yönelik güçlü bir temele sahip olduğunu göstermektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.