AYGAZ logo

AYGAZ Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AYGAZ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıklardan daha düşük, bu likidite riskini gösteriyor.
  2. Finansman giderleri, finansman gelirlerinden daha yüksek, bu finansal yükü artırıyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden giderler, gelirleri aşıyor, bu da yatırım getirisinde potansiyel bir risk oluşturuyor.
  4. Araştırma ve geliştirme giderleri düşük; bu, inovasyon ve uzun vadeli rekabetçilik açısından bir risk olabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek, bu şirketin karlılığını ve finansal sağlamlığını gösteriyor.
  2. Diğer kapsamlı gelirdeki artış, şirketin genel performansının iyileştiğini işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif, işletmenin günlük operasyonlarını sürdürme kabiliyetini gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları pozitif, şirketin yatırım yapma ve varlık büyütme kapasitesini gösteriyor.
  5. Dönem sonu nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin likiditesinin iyi yönetildiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Aygaz'ın 2024 yılı 3. çeyrek bilançosu genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Şirketin net dönem karı ve diğer kapsamlı gelirdeki artışlar gelecek için umut verici sinyaller sunmaktadır. Ayrıca, faaliyetlerden ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması şirketin finansal esnekliğine işaret etmektedir. Bununla birlikte, kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları aşması ve finansman giderlerinin gelirleri geçmesi gibi bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Ancak genel olarak Aygaz'ın sağlam karlılığı ve iyileşen finansal durumu, yatırım yapılabilir bir profil sergilediğini göstermektedir. Son çeyrek bilançosundaki iyileşmeler özellikle dikkate değerdir ve şirketin geleceği için olumlu beklentiler oluşturmaktadır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.