CEMTS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük, bu da şirketin likidite riskinin göreceli olarak az olduğunu gösteriyor.
  2. Uzun vadeli yükümlülükler oldukça düşük, bu da şirketin uzun vadeli borçlanma riskinin sınırlı olduğunu işaret ediyor.
  3. Finansman giderleri, finansman gelirlerinden daha az olup, net finansman gideri pozitif, bu da mali yapıda sağlamlık ve faiz oranı riskine karşı direnç gösterdiğini belirtiyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden net gelir pozitif, bu durum şirketin yatırım stratejilerinin etkili olduğunu gösteriyor.
  5. Diğer kapsamlı gelir kaleminde küçük bir negatif değer var, ancak bu durum genel finansal performansa göre önemsiz bir risk oluşturuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek ve artış trendinde, bu da şirketin karlılığının güçlü olduğunu ve gelecekte de karlılığını sürdürebileceğini gösteriyor.
  2. Hasılatın yüksek olması ve brut kar marjının sağlam kalması, şirketin satış performansının iyi olduğuna ve pazarda rekabet gücünün devam edeceğine işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü, bu da operasyonel verimliliğin yüksek olduğunu ve nakit yaratma kapasitesinin sağlam olduğunu gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artışı, şirketin likidite pozisyonunun iyileştiğini ve kısa vadeli finansal taahhütlerini rahatlıkla karşılayabileceğini belirtiyor.

Analizin Genel Özeti: Cemts'in 2023 yılının üçüncü çeyrek bilanço analizi genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Şirketin düşük kısa ve uzun vadeli borç seviyeleri, yüksek net dönem karı ve hasılatları ile güçlü finansal yapısı dikkat çekmektedir. Finansman giderleri kontrol altında tutulmuş ve yatırım faaliyetlerinden gelir elde edilmiştir. Nakit akışlarındaki artış ve likidite pozisyonundaki iyileşme gelecek için olumlu beklentiler oluşturmaktadır. Bu veriler ışığında, Cemts'e yatırım yapmak mantıklı olabilir; özellikle son çeyrek bilançosundaki iyileşme ve olumlu finansal trendler gelecekteki performans için umut vericidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.