TOASO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler toplam varlıkların yaklaşık %63'ünü oluşturuyor, bu da şirketin yüksek borç yüküne sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler oldukça yüksek (33.930.654.000), bu da likidite riskini artırabilir ve şirketin kısa vadede borçlarını ödeme yeteneğini zorlayabilir.
  3. Finansman giderleri (3.326.679.000) önemli bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkıyor ve net dönem karını azaltıyor.
  4. Finans sektörü faaliyetleri maliyeti (964.836.000) finans sektöründen elde edilen gelirleri azaltarak şirketin karlılığını etkileyebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek (12.465.509.000), bu da şirketin güçlü bir karlılık sergilediğini gösteriyor.
  2. Hasılat (68.767.699.000) ve brut kar (15.079.310.000) büyük miktarlarda, şirketin satışlarının sağlam olduğunu ve pazar payının büyük olabileceğini düşündürüyor.
  3. Finansman gelirleri (6.732.916.000) finansman giderlerini aşıyor, bu da şirketin finansal faaliyetlerden net bir gelir elde ettiğini gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (13.287.022.000) güçlü, işletmenin operasyonel faaliyetlerinden sağlam nakit ürettiğini gösteriyor.
  5. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (21.242.153.000) oldukça yüksek, bu da şirketin likidite pozisyonunun güçlü olduğunu ve kısa vadeli yükümlülüklerine rağmen finansal esnekliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: toaso'nun finansal durumu, yüksek net dönem karı ve güçlü hasılat ile oldukça iyi görünmektedir; ancak, yüksek borç düzeyi ve özellikle kısa vadeli yükümlülükler potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Şirketin finansman gelirleri, finansman giderlerini aşarak olumlu bir tablo çizmekte ve faaliyetlerden sağlanan nakit akışları güçlüdür, bu da şirketin operasyonel verimliliğinin iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının yüksek olması, şirketin likidite konusunda rahat olduğunu işaret etmektedir.

Son çeyrekteki bilanço değişimi genel olarak olumlu yönde olup, özellikle net dönem karındaki artış ve nakit pozisyonundaki güçlenme dikkate değerdir; bu durum gelecek için umut verici bir sinyal olarak değerlendirilebilir.

Bu bilgiler ışığında toaso'ya yatırım yapılması, mevcut risk faktörleri göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli; ancak genel olarak şirketin performansının gelecekte de güçlü kalabileceği beklentisiyle olumlu bir görünüm sunmaktadır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.