RYGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %19 (3100293010/16256515257), bu oran şirketin yükümlülüklerini yönetmede göreceli olarak iyi bir durumda olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %10 (1607282972/16256515257), likidite riskinin düşük olduğuna işaret ediyor.
  3. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı yaklaşık %48 (1493010038/3100293010), uzun vadeli borçların yönetilebilir düzeyde olduğunu gösteriyor.
  4. Finansman giderlerinin oldukça yüksek olması (%77, finansman giderleri/hasilat) finansal kaldıraç ve borç maliyeti risklerini artırabilir.
  5. Net dönem karının olumlu olması ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerin bulunması finansal sağlamlığa katkı sağlıyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması (751874153), işletmenin operasyonel olarak sağlam temeller üzerinde olduğunu ve nakit üretme kapasitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  2. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının fazla olması (843212580), şirketin finansman kaynaklarına erişimde başarılı olduğunu ve büyüme için gereken sermayeyi sağlayabileceğini gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması (-1498815237), şirketin geleceğe yönelik yatırım yapmaya devam ettiğini ve büyümeye odaklandığını gösteriyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artmış olması (638386939), şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli finansal taahhütleri karşılayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: RYGYO'nun bilançosu, şirketin finansal sağlamlığını ve sürdürülebilirliğini koruduğunu göstermektedir. Yüksek net dönem karı, güçlü nakit akışları ve makul seviyede borç oranları, şirketin finansal risklerini yönetebildiğine işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin yatırım faaliyetlerine devam etmesi, gelecek beklentileri açısından olumlu bir sinyaldir. Son çeyrekteki performansın özellikle dikkate alındığında, RYGYO'nun mevcut durumu ve gelecek planları, yatırımcılara güven vermektedir ve bu nedenle şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.