TTRAK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler toplam varlıkların yaklaşık %61'ini oluşturuyor, bu da şirketin yüksek borçluluk oranına sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler oldukça yüksek (11.458 milyar TL), bu durum likidite riskini artırabilir.
  3. Finansman giderleri (1.118 milyar TL) ve genel yönetim giderleri (538 milyon TL) gibi operasyonel giderlerin varlığı kar marjını etkileyebilir.
  4. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (4.168 milyar TL) oldukça yüksek, bu da finansal yükümlülüklerin yönetiminde zorluklara işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek (6.296 milyar TL), bu şirketin karlılığının güçlü olduğunu gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (6.964 milyar TL) sağlam, işletmenin operasyonel olarak sağlıklı nakit ürettiğini gösteriyor.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (2.732 milyar TL) finansal sağlamlığın bir göstergesi olup, şirketin kısa vadeli finansal esnekliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.
  4. Hasılat (32.416 milyar TL) ve ticari faaliyetlerden brut kar (9.275 milyar TL) yüksek; bu da şirketin pazar konumunun güçlü olduğunu ve satışlarının iyi performans gösterdiğini belirtiyor.

Analizin Genel Özeti: ttrak şirketi, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergilemiştir. Yüksek net dönem karı ve sağlam hasılat rakamları, şirketin pazarda rekabetçi ve karlı bir konumda olduğunu göstermektedir. Ayrıca, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması ve nakit pozisyonundaki artış, işletmenin likidite açısından sağlam olduğunu ve kısa vadeli finansal taahhütleri karşılayabileceğini işaret etmektedir.

Ancak, toplam varlıklara kıyasla oldukça yüksek olan toplam yükümlülükler ve özellikle kısa vadeli borçların büyük hacmi, likidite riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca, kredi geri ödemelerine ilişkin yüksek nakit çıkışları gelecekteki finansman stratejilerinin dikkatli bir şekilde planlanmasını gerektirir.

Sonuç olarak, ttrak'ın güçlü karlılık göstergeleri ve artan nakit rezervleri olumlu sinyaller verirken, borç yönetimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken bu faktörlerin dengeli bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Şirketin son çeyrek bilançosundaki pozitif değişimler gelecekteki finansal başarı için umut verici olsa da, borç yönetimi ve likidite riskleri göz önünde bulundurulmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.