HDFGS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması (-7,268,940), şirketin borç ödemeleri veya finansman giderleri nedeniyle nakit çıkışı yaşadığını gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının negatif olması (-3,677,672), operasyonel faaliyetlerin nakit yaratma kapasitesinde sorunlar olabileceğini işaret ediyor.
  3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri düşük seviyede (237,166), bu da kısa vadeli likidite riskini artırabilir.
  4. Odenen faiz miktarı (88,857) ve finansman giderleri (93,909) şirketin borç yükünün bir göstergesi olabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek (136,686,813), bu şirketin karlılığının güçlü olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam varlıkların büyük bir kısmının duran varlıklardan oluşması (1,103,982,970), şirketin uzun vadeli yatırımlarına güveniyor olabileceğini işaret ediyor.
  3. Toplam özkaynakların toplam varlıklara çok yakın olması (1,305,671,415 / 1,309,196,556), şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu ve borçlanma ihtiyacının düşük olduğunu gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının pozitif olması (4,595,409), şirketin yatırım faaliyetlerinden nakit yaratma kapasitesinin iyi olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket hdfgs'nin finansal durumu genel olarak sağlam görünmektedir; özellikle net dönem karı oldukça etkileyici bir rakama sahip. Ancak negatif nakit akışları ve düşük seviyedeki nakit ve nakit benzerleri likidite riskini artırabilir. Yine de toplam özkaynakların yüksek seviyesi ve duran varlıklara yapılan yatırımlar uzun vadeli finansal istikrar açısından olumlu sinyaller vermektedir. Bu durumda, şirkete yatırım yapmak için dikkate alınması gereken hem riskler hem de fırsatlar bulunmaktadır. Son çeyrek bilançosundaki karlılık ve özkaynakların güçlü durumu özellikle vurgulanmalıdır; bu da gelecekteki büyüme potansiyeline işaret edebilir. Yatırım kararı verirken bu faktörler dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.