MAALT Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 119,059,914 olarak belirtilmiş, bu da şirketin kısa vadeli borçlarının yüksek olduğunu gösteriyor ve likidite riskini artırabilir.
  2. Net dönem karı veya zararı 16,414,987 olarak gerçekleşmiş olup, bu rakamın sürdürülebilir olup olmadığı konusunda belirsizlikler bulunabilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -145,377,665 olarak negatif bir değer almış, bu da şirketin yatırım faaliyetleri için önemli miktarda nakit harcadığını gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -63,771,234 olarak kaydedilmiş ve bu durum şirketin likidite pozisyonunu zayıflatmış olabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Finansman gelirleri 21,205,431 olarak oldukça yüksek bir değere sahip ve bu durum gelecekteki finansal esnekliği artırabilir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 80,933,609 olarak güçlü bir performans sergiliyor ve işletmenin operasyonel etkinliğinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  3. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 81,655,426 olarak pozitif ve yüksek bir değer almış; bu da şirketin ana operasyonlarından sağlam nakit akışı ürettiğini gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri 33,747,563 olarak sağlıklı bir seviyede bulunuyor ve kısa vadeli finansal ihtiyaçlar için yeterli likiditeye işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri oldukça yüksek olmasına rağmen finansman gelirleri ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü bir performans göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan büyük miktardaki negatif nakit akışı endişe verici olsa da, şirketin operasyonel etkinliği ve finansal esnekliği gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalışa rağmen donem sonu nakit pozisyonu sağlıklıdır. Bu bilgiler ışığında şirkete yatırım yapılması düşünülebilir; özellikle son çeyrekteki finansman gelirleri ve işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarındaki güçlü performans geleceğe yönelik olumlu beklentileri desteklemektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.