OTKAR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların büyük bir kısmı dönen varlıklardan oluşmakta, bu durum likidite riskini artırabilir.
  2. Toplam yükümlülükler, özkaynaklardan oldukça yüksek, bu da finansal kaldıraç oranının yüksek olduğunu gösteriyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da kısa vadede ödeme güçlüğü riskini beraberinde getirebilir.
  4. Finansman giderlerinin yüksek olması, borçlanma maliyetlerinin şirket karlılığı üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerini aşmış durumda, bu da borç geri ödeme baskısını işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Dönem karı pozitif ve finansman gelirleri, finansman giderlerine kıyasla düşük olsa da şirketin operasyonel olarak kar ettiğini gösteriyor.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif, bu da işletmenin operasyonel faaliyetlerinden nakit üretme kapasitesinin olduğunu gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, şirketin geleceğe yönelik yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor ki bu uzun vadede büyüme potansiyeli anlamına gelebilir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli finansal esnekliğinin arttığını gösteriyor.
  5. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin acil durumlar için yeterli nakit rezervine sahip olduğunu ve finansal dayanıklılığının arttığını işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Otkar'ın bilanço verileri incelendiğinde; likidite ve borç ödeme kapasitesi konusunda bazı riskler taşıdığı görülüyor. Ancak şirketin operasyonel olarak kar etmeye devam ettiği, nakit akışlarını olumlu yönde sürdürdüğü ve likidite pozisyonunu güçlendirdiği de dikkate alındığında, gelecekteki büyüme potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Son çeyrek bilançosundaki nakit pozisyonundaki güçlenme ve dönem karındaki olumlu performans özellikle övülmeye değer noktalar olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle Otkar'a yatırım yapılması, belirtilen riskler göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir bir seçenek olarak görünmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.