MAGEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıkların altında, bu likidite riskini gösteriyor.
  2. Finansman giderleri, finansman gelirlerinden daha yüksek, bu da finansal yükün arttığına işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu durum yatırım harcamalarının yüksek olduğunu gösteriyor.
  4. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin altında, bu da borç geri ödeme baskısını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif ve oldukça yüksek, bu şirketin karlı olduğunu gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden gelirler önemli bir miktarı temsil ediyor, bu da gelecekteki yatırım getirisinin olumlu olabileceğini işaret ediyor.
  3. Diğer kapsamlı gelir (gider) oldukça yüksek, bu da şirketin diğer faaliyetlerden önemli gelir elde ettiğini gösteriyor.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif, işletme faaliyetlerinin sağlam olduğunu gösteriyor.
  5. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Magen şirketi için yapılan analizde, kısa vadeli likidite riskleri ve finansman giderlerinin yüksekliği gibi bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Ancak şirketin net karının yüksek olması, yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin güçlü olması ve diğer kapsamlı gelirlerin büyük bir artış göstermesi gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Ayrıca faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması ve dönem sonu nakit pozisyonundaki iyileşme, işletmenin finansal sağlamlığını desteklemektedir. Son çeyrek bilançosunda görülen bu olumlu gelişmeler dikkate alındığında, Magen şirketine yapılan yatırımın gelecekte olumlu sonuçlar doğurabileceği öngörülebilir. Bu nedenle Magen şirketine yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.