CANTE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÇAN2 TERMİK A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük, bu da şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkları aşmıyor, bu likidite açısından olumlu bir durum.
  3. Uzun vadeli yükümlülükler oldukça düşük, bu da uzun vadeli borç yükünün şirket için önemli bir risk oluşturmadığını gösteriyor.
  4. Finansman giderleri, finansman gelirlerinden daha düşük; bu da finansman maliyetlerinin iyi yönetildiğini gösteriyor.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları oldukça yüksek, bu durum nakit akışı üzerinde baskı oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek, bu şirketin karlılığının güçlü olduğunu gösteriyor.
  2. Hasılat ve brüt kar rakamları sağlam büyüme potansiyelini işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif, bu da operasyonel verimliliğin iyi olduğunu ve şirketin faaliyetlerinden sürekli nakit ürettiğini gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, şirketin geleceğe yönelik yatırımlar yaptığını gösteriyor ki bu uzun vadede büyümeyi destekleyebilir.
  5. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin likiditesinin iyileştiğini ve finansal esnekliğinin arttığını gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Cante'nin bilançosu sağlam bir finansal yapıya işaret ediyor. Toplam varlıkların ve özkaynakların yüksek olması, düşük uzun vadeli borçlar ve iyi yönetilen finansman giderleri şirketin risk profilini düşürüyor. Karlılık göstergeleri güçlü ve nakit akışları pozitif olduğundan gelecek için beklentiler de olumlu. Yatırım faaliyetlerine yapılan harcamalar şirketin büyümeye yönelik adımlar attığını gösteriyor. Bu bilgiler ışığında, Cante'ye yatırım yapılmasının uygun olduğu sonucuna varılabilir; özellikle son çeyrek bilançosundaki karlılık ve likidite artışı gibi olumlu gelişmeler dikkate alındığında şirketin geleceği parlak görünebilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.