GOZDE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı -593,858,383 olarak gerçekleşmiş, bu durum şirketin karlılık konusunda ciddi sorunlar yaşadığını gösteriyor.
  2. Finansman giderleri 517,177,172 ile oldukça yüksek; bu da şirketin borçlanma maliyetlerinin ve finansal risklerinin yüksek olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -126,847,190 negatif değerde olup, işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesinin düşük olduğunu gösteriyor.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2,383,736,302 iken toplam dönen varlıklar sadece 118,701 olup, şirketin kısa vadeli likidite riski taşıdığını ortaya koyuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 70,141,048 pozitif olup, şirketin yatırım faaliyetlerinden belirli bir nakit girişi sağladığı anlaşılıyor.
  2. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları pozitif değer olan 56,751,326 ile şirketin finansman faaliyetleri yoluyla kaynak sağlayabildiği görülüyor.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri önceki döneme göre artış göstermiş olup (45,184), bu durum şirketin likiditesinin korunduğuna işaret edebilir.

Analizin Genel Özeti: Gözde şirketinin finansal durumu mevcut bilanço verilerine göre ciddi riskler taşımaktadır. Özellikle net dönem zararının büyük olması ve yüksek finansman giderleri şirketin karlılığını ve finansal sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Kısa vadeli likidite riski de dikkate alındığında şirketin kısa vadede nakit akışı sorunları yaşayabileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, yatırım ve finansman faaliyetlerinden sağlanan pozitif nakit akışları gelecek adına umut verici bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Ancak genel olarak şirketin mevcut finansal durumu ve performansı yatırımcılar için endişe verici olup dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Son çeyrek bilançosundaki küçük çaplı nakit artışı olumlu bir gelişme olsa da genel tabloya baktığımızda bu durumun riskleri dengeleyecek düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda temkinli olmakta fayda var.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.