VAKFN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Yükümlülükler toplamının varlıklar toplamı ile eşit olması, şirketin tüm varlıklarının borçlarla finanse edildiğini gösterir, bu da yüksek finansal risk anlamına gelir.
  2. Özkaynakların düşük olması (2.438.033.000), şirketin sermaye yapısında borçların ağır basmasına işaret eder ve bu da finansal kaldıraç riskini artırır.
  3. Dönem net karının olumlu olması (1.104.866.000), şirketin karlı olduğunu gösterse de, yükümlülüklerin yüksekliği karın sürdürülebilirliği konusunda endişe yaratır.
  4. Finansman giderlerinin yüksek olması (-1.538.528.000), borçlanma maliyetlerinin şirketin karlılığı üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu gösterir.
  5. Taahhütlerin yüksek miktarı (6.166.265.000), gelecekteki potansiyel çıkışları ve bunun nakit akışları üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmak gerektirir.
  6. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net azalış (-1.132.782.000), likidite riskinin arttığını ve nakit rezervlerinin azaldığını gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Esas faaliyet gelirlerinin yüksek olması (2.421.882.000), şirketin ana iş kollarında güçlü performans gösterdiğini ve bu trendin devam etmesi durumunda gelecekte de gelir sağlayabileceğini gösterir.
  2. Diğer faaliyet gelirlerinin katkısı (854.900.000), şirketin diğer faaliyet alanlarından da önemli gelir elde ettiğini ve bu çeşitliliğin riskleri azaltabileceğini işaret eder.
  3. Esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışının pozitif olması (698.288.000), operasyonel verimliliğin devam ettiğini ve şirketin kendi operasyonlarından nakit üretebildiğini gösterir.
  4. Alınan kredilerdeki net artışın (8.215.550.000) yüksek olması, şirketin finansal kaynaklara erişimde zorluk çekmediğini ve büyüme için yeni sermaye çekebildiğini gösterir.

Analizin Genel Özeti: Vakfn'ın finansal durumu, özellikle yükümlülükler ve özkaynaklar arasındaki dengesizlik nedeniyle bazı riskleri barındırmaktadır; ancak, dönem net karındaki artış ve ana iş kollarından sağlanan güçlü gelirler, şirketin gelecekteki potansiyelini desteklemektedir. Alınan kredilerdeki artış, genişleme veya yeni yatırımlar için kullanılabilirken, diğer faaliyet gelirleri de ekstra mali destek sağlamaktadır. Nakit akışındaki düşüş endişe verici olsa da, esas faaliyetlerden sağlanan pozitif nakit akışı ve diğer gelir kalemleri, gelecek için umut vericidir.

Son çeyrekte görülen bu olumlu gelişmeler dikkate alındığında, Vakfn'a yapılabilecek bir yatırımın değerlendirilmesinde bu faktörlerin ağırlıklı olarak ele alınması gerektiği sonucuna varılır; ancak risk faktörleri de göz ardı edilmemelidir. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda nihai bir karar vermek için daha detaylı bir analiz ve şirket hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır ancak mevcut durumda şirketteki olumlu gelişmeler övgüye değerdir ve gelecekteki potansiyel için iyimserlik kaynağıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.