LKMNH Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklardan yaklaşık iki kat fazla olması finansal kaldıraç açısından risk oluşturabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan fazla olması likidite riskini gösterir ve şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama yeteneğini sorgulatır.
  3. Finansman giderlerinin yüksek olması, borçlanma maliyetlerinin ve faiz oranlarındaki değişikliklere duyarlılığın göstergesidir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, şirketin yatırım harcamalarının gelirlerinden daha fazla olduğunu gösterir.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarının yüksek olması, borç servisi yükümlülüklerinin finansal baskı yaratabileceğini işaret eder.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının artış göstermesi, şirketin satış ve karlılık performansındaki olumlu trendi yansıtır.
  2. Esas faaliyet karının sağlam olması, şirketin ana iş kollarındaki operasyonel başarısını gösterir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kapasitesinin iyi olduğunu belirtir.
  4. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin kredi geri ödemelerinden fazla olması, finansman yapısının yeniden düzenlenmesindeki başarıyı ve finansal esnekliği gösterir.
  5. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, likidite pozisyonunun güçlenmekte olduğunu işaret eder.

Analizin Genel Özeti: Şirketin bilançosu ve kar zarar tablosu incelendiğinde, yüksek borç seviyesi ve likidite riskleri gibi bazı endişe verici unsurlar bulunmakta; ancak hasılat artışı ve net dönem karındaki iyileşme gibi pozitif gelişmeler de gözlemlenmektedir. Özellikle son çeyrekte görülen bu iyileşme eğilimi, şirketin gelecekteki performansına yönelik umut vericidir. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda ise, hem riskleri hem de gelecek vaat eden unsurları dikkate alarak dengeli bir yaklaşımla karar verilmelidir. Sonuç olarak, şirketin mevcut durumu bazı riskleri içermekle birlikte, geleceğe yönelik beklentiler özellikle son çeyrekteki olumlu gelişmelerle birlikte iyimserdir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.