HUNER Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu durum şirketin borç yükünün varlıklarını aşması riskini taşıyor.
  2. Finansman giderleri, finansman gelirlerinden daha düşük olmasına rağmen, finansman giderlerinin yüksekliği nakit akışı üzerinde baskı oluşturabilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında büyük bir çıkış görülüyor, bu da şirketin yatırım yapmak için önemli miktarda nakit harcadığını gösteriyor.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan fazla olması likidite riskini artırıyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif, bu da şirketin karlı olduğunu ve operasyonel olarak sağlıklı bir performans sergilediğini gösteriyor.
  2. Diğer kapsamlı gelirde büyük bir artış var, bu da şirketin diğer faaliyetlerden önemli kazançlar elde ettiğini ve bunun gelecekte de devam edebileceğini işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif ve sağlam, işletmenin günlük operasyonlarından sürekli nakit ürettiğini gösteriyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri artmış, bu da şirketin likiditesinin iyi yönetildiğine işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin bilançosu bazı risk faktörleri taşımasına rağmen, net dönem karı pozitif ve diğer kapsamlı gelirdeki büyük artış gelecek için umut vaat ediyor. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması ve dönem sonu nakit benzerlerindeki artış finansal sağlamlığı destekliyor. Ancak, yüksek borç oranları ve likidite riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Son çeyrek bilançosundaki olumlu değişiklikler, özellikle diğer kapsamlı gelirdeki artış ve net dönem karındaki istikrar, şirkete olan güveni artırabilir ve yatırım yapılabilirliğine işaret edebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.