ALBRK, ALK Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Krediler miktarının 94,100,999,000 TL olması, şirketin yüksek miktarda borç altında olduğunu gösterir ve bu durum likidite riskini artırabilir.
  2. Özkaynakların toplam varlıklara oranının düşük olması (12,149,393,000 TL özkaynak / 204,715,747,000 TL toplam varlık) şirketin finansal kaldıraç oranının yüksek olduğunu ve bu da finansal riski artırabileceğini gösterir.
  3. Alınan kredilerin miktarı (16,941,372,000 TL) ve ödenmiş sermayeye (2,500,000,000 TL) göre yüksek olması finansal riskleri artırabilir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerinin yüksek miktarı (54,939,216,000 TL), kısa vadeli borç ödemeleri ve likidite ihtiyaçları açısından olumlu bir gösterge olsa da aynı zamanda verimli varlık yönetimi konusunda soru işaretleri yaratabilir.
  5. Bilanço dışı hesaplar toplamının (476,884,527,000 TL) çok büyük bir miktar olması ve türev finansal araçlar (24,906,111,000 TL) kullanımının şirketin potansiyel olarak maruz kaldığı piyasa risklerini artırabileceğini gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Dönem net karının (3,212,283,000 TL) pozitif olması şirketin karlılık açısından iyi bir performans sergilediğini gösterir.
  2. Diğer faaliyet gelirlerinin yüksek olması (2,386,567,000 TL), şirketin çeşitli gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve bu gelirlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olumlu beklentileri destekler.
  3. Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit akışının (11,065,987,000 TL) pozitif olması şirketin finansal yapısını güçlendirdiğine işaret eder.
  4. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artışın (13,740,656,000 TL) şirketin likidite pozisyonunu güçlendirerek gelecekteki yatırım ve operasyonel faaliyetler için iyi bir temel oluşturduğunu gösterir.

Analizin Genel Özeti: Albrk şirketi yüksek kredi borçlarına rağmen dönem net karında sağlam bir performans sergilemiştir. Nakit pozisyonu güçlüdür ve çeşitlendirilmiş gelir kaynaklarına sahiptir. Ancak özkaynakların düşük seviyesi ve bilanço dışı hesaplardaki büyük tutarlar potansiyel riskleri işaret etmektedir. Şirketin gelecekteki performansına yönelik beklentiler genel olarak pozitif olsa da bu risk faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır. Son çeyrek bilançosundaki karlılık ve nakit akışındaki artışa daha fazla vurgu yaparak şirketin güçlü yönlerinin altını çizmek gerekirse; sağlam karlılık yapısı ve finansal yapılanma konusunda atılımlar yapılabilir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda şirkete yatırım yapılabilir ancak belirtilen risk faktörleri detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.