AFYON Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı %27.91 olup, şirketin borçluluk durumu yönetilebilir seviyededir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içindeki oranı %21.94, likidite riskini göstermektedir.
  3. Net dönem karı veya zararı oldukça yüksek olup, şirketin karlılık durumunun iyi olduğunu göstermektedir.
  4. Finansman giderleri ve genel yönetim giderleri karlılığı azaltan unsurlar olarak dikkate alınmalıdır.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, finansal esneklik açısından bir risk oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat ve dönem karının yüksek olması, şirketin satış ve karlılık performansının güçlü olduğunu göstermektedir.
  2. Brüt karın yüksek olması, maliyet yönetiminin etkinliğine işaret etmektedir.
  3. Finansman gelirlerinin finansman giderlerinden fazla olması, finansal faaliyetlerden de gelir elde edildiğini göstermektedir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelirler düşük olsa da, esas faaliyet kârının yüksekliği şirketin ana iş kollarında başarılı olduğunu göstermektedir.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, operasyonel verimliliğin devam ettiğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Afyon şirketinin 2023 yılı 3. çeyrek bilanço verileri incelendiğinde; toplam varlık ve özkaynaklarının sağlam bir yapıda olduğu, borçluluk oranının kontrol altında bulunduğu ve dönem karının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Şirketin hasılat ve brüt kar rakamları gelecek için pozitif beklentiler oluştururken, finansman gelirlerinin finansman giderlerini aşması finansal faaliyetler açısından da başarılı olduğunu kanıtlamaktadır. Nakit akışlarındaki düşüşe rağmen, faaliyetlerden sağlanan nakit akışlarının yüksek olması operasyonel verimliliği desteklemektedir. Son çeyrek bilançosundaki bu güçlü performans ve olumlu trendler göz önünde bulundurulduğunda, Afyon şirketine yatırım yapılmasının cazip bir seçenek olduğu sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.