SANKO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak 1.654 milyar TL'ye düşmüş, bu durum şirketin varlık büyüklüğünde bir azalma olduğunu gösteriyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde önceki çeyreğe göre düşmüş olsa da, toplam varlıkların azalmasıyla birlikte likidite riskinin hala var olduğu anlaşılıyor.
  3. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak 104 milyon TL olmuş, ancak bu artışın sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik mevcut.
  4. Finansman giderleri ve pazarlama giderleri gibi operasyonel giderlerin yüksek seviyede oluşu kar marjları üzerinde baskı oluşturuyor.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında, önceki çeyreklerde pozitif olan değerlerin 2023 yılının 3. çeyreğinde negatife dönmesi nakit akışı baskısı oluşturuyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Finansman gelirlerindeki artış ve finansman giderlerindeki düşüş, şirketin finansal maliyetlerini yönetme konusunda başarılı olduğunu gösteriyor.
  2. Net dönem karındaki artış, şirketin karlılık açısından iyileşme sinyalleri veriyor.
  3. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin düşük seviyede olması, uzun vadeli borçlanma riskinin yönetilebilir olduğunu işaret ediyor.
  4. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının sağlam seviyede olması, kısa vadede likidite ihtiyaçlarını karşılayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Sanko'nun bilanço analizi, varlık büyüklüğünde bir azalma ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında negatif bir dönüş yaşandığını ortaya koymaktadır. Ancak net dönem karındaki artış ve finansman gelirlerindeki iyileşme, şirketin finansal performansında olumlu gelişmeler olduğunu da göstermektedir. Uzun vadeli borçlanma riskinin düşük olması ve sağlam nakit rezervleri gelecek için umut verici unsurlardır. Bu durumda, şirkete yatırım yapılabilir ancak likidite ve operasyonel giderler konusunda dikkatli bir izleme gerektirir. Son çeyrek bilançosundaki net dönem karındaki artış ve finansman gelirleri gibi olumlu yönlerin devam etmesi halinde şirketin gelecekte daha iyi performans sergileyebileceği beklenebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.