DERIM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da şirketin finansal kaldıraç kullanımının fazla olduğunu gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içindeki payı oldukça büyük, bu da likidite riskini artırıyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 2023 yılının ilk üç çeyreğinde negatif, bu durum operasyonel sürdürülebilirlik açısından risk oluşturuyor.
  4. Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış, döviz kuru dalgalanmalarına karşı hassasiyeti gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış gösteriyor, bu da şirketin karlılık trendinin olumlu olduğunu işaret ediyor.
  2. Brüt kar marjı istikrarlı bir şekilde pozitif, bu da satışların maliyetine kıyasla iyi bir gelir elde edildiğini gösteriyor.
  3. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarını destekliyor, bu da şirketin borçlanma kapasitesinin devam ettiğini gösteriyor.
  4. Toplam kapsamlı gelir (gider) genellikle pozitif, bu da diğer faaliyetlerin de katkısıyla şirketin genel performansının iyileşebileceğini düşündürüyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık trendi olumlu olsa da, yüksek finansal kaldıraç ve likidite riskleri potansiyel yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir. Operasyonel faaliyetlerden sürekli negatif nakit akışları ve kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek seviyede olması likidite sorunlarına işaret ederken, borçlanma kapasitesinin devam etmesi ve artan net dönem karları gelecek için umut verici unsurlar olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, yatırım kararı verilirken şirketin risk yönetimi stratejilerinin ve gelecekteki büyüme planlarının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.