AVOD Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin 2023 yılının 3. çeyreğinde toplam varlıklara oranı %50'den fazla, bu finansal kaldıraç açısından risk oluşturabilir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içindeki oranı yüksek, bu likidite riskini gösterir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 2023 yılının ilk ve ikinci çeyreklerinde negatif, işletmenin operasyonel etkinliği konusunda endişe yaratır.
  4. Finansman giderleri gelirlerini aşmış, borçlanma maliyetleri şirketin karlılığını olumsuz etkileyebilir.
  5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları genellikle negatif, bu durum şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli için endişe oluşturabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış gösteriyor, bu olumlu bir trend olarak değerlendirilebilir.
  2. Esas faaliyet karı (zararı) da artış eğiliminde, şirketin ana operasyonlarının sağlıklı olduğunu gösteriyor.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) dalgalanmalara rağmen pozitif yönde, bu likiditeyi koruma açısından olumlu bir gösterge.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerde görülen artış, uzun vadeli büyüme için potansiyel yaratmaktadır.
  5. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri kredi geri ödemelerine iliskin nakit çıkışlarını aşmış, bu da finansal esneklik sağlayabilir.

Analizin Genel Özeti: Şirket karlılık ve faaliyet performansında pozitif bir trend gösteriyor ancak yüksek finansal kaldıraç ve operasyonel etkinlikteki bazı zorluklar nedeniyle riskler mevcut. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerdeki artış ve borçlanma kapasitesi gelecek için umut verici olsa da, likidite yönetimi ve borç servisi konularında dikkatli olunması gerekiyor. Bu durumda, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verilirken hem mevcut risk faktörleri hem de pozitif eğilimler dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.