AKSEN logo

AKSEN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde 2. çeyreğe göre artış göstermesi olumlu bir işaret olsa da, bu artışın büyük bir kısmı duran varlıklardan kaynaklanıyor, bu da likidite riskini artırabilir.
  2. Toplam yükümlülüklerin de aynı dönemde artış göstermesi borç yükünün arttığını ve finansal riskin yükseldiğini gösteriyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da şirketin kısa vadeli borç ödeme kapasitesinin sıkışabileceğine işaret ediyor.
  4. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden az olması ve net dönem karının istikrarlı bir şekilde artması finansal sağlamlığı gösteriyor, ancak borç servis kapasitesi izlenmeli.
  5. Nakit akışlarındaki dalgalanmalar ve kredi geri ödemelerine ilişkin yüksek nakit çıkışları likidite riskini artırabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karının sürekli olarak artış göstermesi şirketin karlılık trendinin olumlu olduğunu işaret ediyor.
  2. Diğer kapsamlı gelir kalemindeki büyük artış, şirketin diğer finansal enstrümanlardan elde ettiği gelirlerin ve değerlemelerin olumlu olduğunu gösteriyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması işletmenin operasyonel etkinliğinin devam ettiğini gösteriyor.
  4. Duran varlıklardaki artış, şirketin uzun vadeli yatırımlara odaklandığını ve büyüme potansiyeli taşıdığını gösteriyor.
  5. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında görülen negatif değerler borçlanma maliyetlerinin yönetilmesi gerektiğini işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Aksen şirketi, karlılık açısından güçlü bir performans sergilemekte ve net dönem karında istikrarlı bir artış trendine sahip. Ancak, kısa vadeli likidite riskleri ve yüksek borç yükü nedeniyle finansal yapıda belirli riskler mevcut. Şirketin duran varlıklarındaki artış ve diğer kapsamlı gelir kalemindeki büyüme gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken bu faktörler dengeli bir şekilde değerlendirilmelidir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.