ARSAN logo

ARSAN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 2. çeyreğe göre artış göstererek 2,558,971,715 olmuş, bu durum şirketin aktif büyüklüğünün arttığını gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler de aynı dönemde artış göstermiş olup, 619,879,644'e yükselmiştir; bu da borçluluk oranında bir artış olduğunu işaret ediyor.
  3. Net dönem karı veya zararı 2023 yılının ilk çeyreğinde -78,895,602 zarar iken, 3. çeyrekte 492,898,355 kar olarak gerçekleşmiş ve önemli bir iyileşme kaydedilmiştir.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek olup likidite riski oluşturabilir.
  5. Finansman giderleri ve gelirleri arasındaki fark pozitif yönde olup şirketin finansman maliyetlerini karşılayabilecek düzeyde finansman geliri elde ettiği görülüyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları sürekli bir artış gösteriyor ve bu durum şirketin operasyonel etkinliğinin güçlendiğine işaret ediyor.
  2. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı her çeyrek artış göstermiş olup likidite açısından pozitif bir sinyal vermektedir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin varlığı ve artan trendi şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini destekleyebilir.
  4. Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen dönem karının artması ve pozitif seyretmesi şirketin karlılığının sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Arsan şirketi, finansal durumunu iyileştirmiş ve özellikle net dönem karında önemli bir artış sağlamıştır. Nakit akışlarındaki sürekli artış ve likiditenin güçlenmesi gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Ancak kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek seviyesi likidite riskini beraberinde getirebilir. Genel olarak şirketin finansal performansındaki iyileşme ve gelecek beklentileri doğrultusunda Arsan'a yatırım yapılabilir olduğu sonucuna varılabilir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.