AYDEM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı, 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren artarak devam etmiş ve 3. çeyrekte -2.254.620.263 TL'ye ulaşmıştır.
  2. Finansman giderleri, elde edilen hasılattan ve faaliyet karından önemli ölçüde yüksek olup, şirketin finansal yükümlülüklerini karşılamada zorlanabileceğini göstermektedir.
  3. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan fazla olup, şirketin borç oranının yüksek olduğunu ve finansal kaldıraç riskinin bulunduğunu işaret etmektedir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif seyretmekte, bu da şirketin yatırım harcamalarının nakit rezervlerini tükettiğini göstermektedir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif olup, işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kabiliyetinin devam ettiğini göstermektedir.
  2. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı artış göstermiş olup, likiditenin korunduğunu ve kısa vadeli finansal taahhütlerin karşılanabileceğini işaret etmektedir.
  3. Özkaynakların toplam varlıklar içindeki oranı azalmakta olup, bu durum şirketin varlık yapısında özkaynak kullanımının azaldığını ve dış finansmana daha fazla bağımlı hale geldiğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin artan net dönem zararları, yüksek finansman giderleri ve borç oranları risk teşkil etmektedir. Bununla birlikte, pozitif işletme nakit akışları ve likiditenin korunması gibi olumlu unsurlar da bulunmaktadır. Ancak genel olarak, finansal riskler gelecek beklentilerine gölge düşürmekte ve bu durum potansiyel yatırımcılar için dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle, mevcut bilgiler ışığında şirkete yatırım yapılmasının riskli olabileceği sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.