BIENY Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Kısa vadeli yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde toplam varlıkların %38,67'sini oluşturuyor, bu oran 2. çeyrekte %40,9 ve 1. çeyrekte %53,4 idi; bu durum likidite riskinin azaldığını gösteriyor.
  2. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılının 3. çeyreğinde önemli bir artış göstererek 760.775.117 TL'ye yükselmiş, bu durum şirketin karlılık kapasitesinin arttığını işaret ediyor.
  3. Finansman giderleri, gelirlerden daha yüksek olmaya devam ediyor; bu durum finansal maliyetlerin şirket üzerindeki baskısını gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, 2023 yılının her çeyreğinde negatif seyrediyor; bu durum sürekli sermaye çıkışına işaret ediyor ve finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturuyor.
  5. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, 2023 yılının 3. çeyreğinde negatif (-767.263.792 TL), bu durum operasyonel faaliyetlerin nakit üretme yeteneği konusunda endişe yaratıyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Özkaynakların toplam varlıklar içindeki oranı artarak %57,9'a çıkmıştır (3. çeyrekte); bu durum şirketin finansal yapısının güçlendiğini ve dış finansmana olan bağımlılığının azaldığını gösteriyor.
  2. Hasılat, önceki çeyreklerde gözlemlenen düzenli artış trendini sürdürerek 5.178.936.867 TL'ye ulaşmış; bu durum satışların ve gelirlerin büyüdüğünü işaret ediyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler, giderleri aşarak net pozitif bir etki yaratmıştır (548.352.330 TL); bu durum şirketin yatırım stratejilerinin olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin özkaynak oranındaki artış ve hasılatındaki düzenli büyüme gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Ancak operasyonel faaliyetlerden elde edilen negatif nakit akışı ve finansman giderlerinin gelirleri aşması gibi risk faktörleri bulunmaktadır. Yine de genel olarak şirketin finansal yapısındaki güçlenme ve karlılık kapasitesindeki artış dikkate alındığında, dikkatli bir optimizm ile yaklaşılarak yatırım yapılabilir olduğu sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.