BRKSN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2023 3. çeyrekte 118,301,929 olarak kaydedilmiş, bu da şirketin kısa vadeli borçlarının yönetimi konusunda potansiyel bir risk oluşturabilir.
  2. Finansman giderleri her çeyrek artış göstermiş, bu durum şirketin borçlanma maliyetlerinin yükseldiğini ve finansal yükünün arttığını gösteriyor.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları her çeyrekte negatif, bu durum şirketin yatırım faaliyetlerinin nakit rezervlerini tüketiyor olabileceğine işaret ediyor.
  4. 2022 4. çeyrekte faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-10,929,439), bu durum işletme sermayesi yönetiminde yaşanan zorluklara işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artış göstermiş, bu da şirketin karlılık açısından olumlu bir trend izlediğini gösteriyor.
  2. Toplam varlıklar ve özkaynaklar sürekli bir artış trendinde, bu da şirketin büyüme potansiyeline ve finansal sağlamlığına işaret ediyor.
  3. Diğer kapsamlı gelir (gider) kalemi, özellikle 2022 4. çeyrekte büyük bir artış göstermiş, bu da şirketin diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin önemli olduğunu gösteriyor.
  4. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları genel olarak pozitif seyrediyor ve bu da operasyonel etkinliğin korunduğuna işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: BRKSN şirketinin finansal performansı karlılık açısından olumlu bir trend izlemekte; net dönem karları ve özkaynaklar artış göstermekte. Ancak kısa vadeli yükümlülükler ve finansman giderlerindeki artış potansiyel riskleri oluşturuyor. Yatırım faaliyetlerinden sürekli negatif nakit akışları, uzun vadeli büyüme stratejileri açısından değerlendirilmelidir. Genel olarak şirketin finansal sağlamlığı ve karlılık trendi yatırım yapılabilir bir görünüm sunmakla birlikte, kısa vadeli likidite yönetimi ve borçlanma maliyetleri konusunda temkinli olunmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.