BTCIM Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Artan toplam yükümlülükler: 2023 yılının ilk çeyreğinde 5.535 milyar olan toplam yükümlülükler, üçüncü çeyrekte 7.068 milyar seviyesine yükselmiş, bu durum şirketin borç yükünün arttığını gösteriyor.
  2. Düşen özkaynaklar: 2023 yılının ilk çeyreğinde 1.55 milyar olan özkaynaklar, üçüncü çeyrekte 727 milyon seviyesine düşmüş, bu da şirketin net varlık değerinin azaldığını işaret ediyor.
  3. Negatif net dönem karı/zararı: Üç çeyrek boyunca sürekli negatif net dönem karı/zararı (son çeyrek -328 milyon), şirketin karlılık sorunları yaşadığına işaret ediyor.
  4. Yüksek finansman giderleri: Finansman giderleri, hasılata kıyasla oldukça yüksek (2023 Q3'te yaklaşık 1.71 milyar), bu da borçlanma maliyetlerinin şirket üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.
  5. Azalan nakit ve nakit benzerleri: Nakit ve nakit benzerlerindeki miktarın azalması (2023 Q2'de 89 milyon iken Q3'te 151 milyona çıkmış olsa da, yılın başında 106 milyon olduğu düşünüldüğünde genel bir azalma söz konusu), likidite sıkıntılarına işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. İyileşen faaliyetlerden elde edilen nakit akışları: Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının artış göstermesi (2023 Q1'de 141 milyon iken Q3'te 566 milyona çıkması), operasyonel etkinliğin iyileştiğine işaret edebilir.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları pozitif: Yatırım faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları (2023 Q3'te yaklaşık 48 milyon), şirketin yatırım faaliyetlerinden gelir elde ettiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin artan borç yükü, düşen özkaynaklar ve negatif net dönem karı/zararı gibi faktörler ciddi riskler oluşturuyor. Finansman giderlerinin yüksek olması ve nakit rezervlerindeki azalış likidite sorunlarına işaret ediyor. Ancak, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının artışı ve yatırım faaliyetlerinden pozitif nakit akışları elde etmesi gibi olumlu işaretler de bulunmaktadır. Bu durumda, şirketin mevcut riskleri yönetip gelecekteki potansiyelini gerçekleştirebilme kapasitesine bağlı olarak dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gereken bir yatırım fırsatı olabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.