BYDNR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının 3. çeyreğinde %46,25 (528376594 / 1142298576) ve 2. çeyreğinde %62,57 (517992716 / 827810931) olarak gerçekleşmiş, bu oranın düşmesi borç yükünün azaldığını gösteriyor.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 3. çeyrekte %31,21 (356529683 / 1142298576), 2. çeyrekte ise %39,83 (329820236 / 827810931) olmuştur; bu durum likidite riskinin azaldığını işaret ediyor.
  3. Net dönem karı veya zararı artış göstererek 2023 yılının 2. çeyreğindeki 63068532'den, 3. çeyrekte 89987050'ye yükselmiştir, bu karlılıkta iyileşme olduğunu gösterir.
  4. Finansman giderleri finansman gelirlerini her iki çeyrekte de aşmıştır, bu durum finansman maliyetlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
  5. Nakit ve nakit benzerleri önemli ölçüde artmıştır; 2. çeyrekteki değeri 138603658 iken, 3. çeyrekte bu miktar 365824784'e yükselmiştir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Nakit akışlarının güçlü olması ve artan nakit rezervleri şirketin gelecekteki yatırım ve genişleme fırsatlarına hazır olduğunu göstermektedir.
  2. Karlılıkta görülen artış eğilimi, şirketin operasyonel performansının iyileştiğine işaret ediyor ve bu trendin devam etmesi bekleniyor.
  3. Toplam varlıkların büyümesi ve özkaynakların artması şirketin finansal yapıda güçlenme eğiliminde olduğunu gösterir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal sağlığı iyileşme göstermektedir; borç oranları düşmekte ve nakit rezervleri artmaktadır. Karlılıkta yaşanan artışlar geleceğe yönelik olumlu beklentiler oluştururken, yüksek finansman maliyetleri bir risk unsuru olarak dikkate alınmalıdır. Genel olarak, bydnr şirketine yapılan yatırımın gelecekte olumlu sonuçlar doğurabileceği öngörülebilir; ancak finansman maliyetlerinin yönetimi konusunda dikkatli olunmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.