CEMAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 3. çeyrekte önceki çeyreklere göre artış göstermesi, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösterir.
  2. Toplam yükümlülüklerin 2023 yılında artış göstermesine rağmen, toplam özkaynaklarla karşılaştırıldığında nispeten düşük kalması finansal riskleri sınırlı tutar.
  3. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içinde büyük bir paya sahip olması likidite riskini artırabilir.
  4. 2023 1. çeyrekte negatif nakit akışı yaşanmış olması, işletme sermayesi yönetiminde zorluklara işaret edebilir.
  5. Finansman gelirlerinin finansman giderlerini her çeyrekte aşması finansal yapıyı güçlendirir.
  6. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması, yatırım harcamalarının yüksek olduğunu gösterir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Artan toplam varlıklar ve özkaynaklar, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini destekleyebilir.
  2. Dönem karının her çeyrekte artış göstermesi, şirketin karlılığının sürdürülebilir olduğuna işaret eder.
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın son çeyrekte pozitife dönmesi, likidite pozisyonunun iyileştiğini gösterir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının son çeyrekte önemli ölçüde artması, operasyonel verimliliğin iyileştiğine işaret eder.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu genel olarak sağlam görünmektedir; varlık ve özkaynakları büyümekte, karlılık sürdürülebilir seviyelerde ve nakit akışları iyileşme eğilimi göstermektedir. Kısa vadeli yükümlülükler ve yatırım harcamaları nedeniyle bazı likidite riskleri bulunsa da, bu durum şirketin genel finansal sağlığına gölge düşürmemektedir. Bu bilgiler ışığında, şirkete yatırım yapılabilir bir profil sergilediği sonucuna varılabilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.