CLEBI Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 13.444 milyar iken, 2. çeyrekte 11.579 milyar ve 1. çeyrekte 8.904 milyar olarak kaydedilmiş, bu durum şirketin varlıklarını artırdığını gösteriyor.
  2. Özkaynaklar 2023 yılının her çeyreğinde artış göstermiş; 1. çeyrekte 3.519 milyar, 2. çeyrekte 3.698 milyar ve 3. çeyrekte 4.731 milyar olmuştur.
  3. Yükümlülükler de benzer şekilde artmış; sırasıyla, 5.385 milyar, 7.881 milyar ve 8.713 milyarda kalmıştır.
  4. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu durum likidite riskini işaret edebilir.
  5. Net dönem karı veya zararı her çeyrek artarak devam etmiş; sırasıyla, 114 milyon, 589 milyon ve son olarak 1.263 milyar olmuştur.
  6. Nakit akışları incelendiğinde, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında sürekli bir artış gözlemleniyor; bu durum işletmenin operasyonel etkinliğinin arttığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Artan net dönem karı ve özkaynaklar, şirketin finansal performansının iyileştiğini ve gelecekte daha da güçlenebileceğini işaret ediyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden giderlerin azalması ve gelirlerin artması, şirketin yatırım stratejilerinin olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.
  3. Finansman giderleri ile gelirleri arasındaki farkın daralması finansal yapıda iyileşme olduğunu ve borçlanma maliyetlerinin yönetildiğini düşündürüyor.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın devam etmesi şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğine işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Clebi'nin finansal durumu iyileşme eğiliminde olup, özkaynakların artması, net dönem karının sürekli yükselmesi ve nakit akışlarının güçlenmesi olumlu sinyaller vermektedir. Kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olması bir risk unsuru olsa da, genel olarak şirketin geleceği için pozitif beklentiler mevcuttur. Bu nedenle, Clebi'ye yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.