CUSAN Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının ilk üç çeyreğinde artış göstermiş, bu durum finansal sürdürülebilirlik açısından risk oluşturabilir.
  2. Toplam yükümlülükler, özkaynaklardan önemli ölçüde yüksek ve artış eğiliminde, bu da şirketin borç yükünün ağırlaştığını gösteriyor.
  3. Finansman giderleri, gelirlerden daha yüksek ve artmaya devam ediyor, bu durum nakit akışı üzerinde baskı oluşturabilir.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkları aşmış durumda, likidite sorunlarına yol açabilir.
  5. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerini aşmış, bu da finansal stresin bir göstergesi olabilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif ve artış gösteriyor, işletme faaliyetlerinin nakit üretme kapasitesi iyi bir işaret.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif olsa da, bu durum uzun vadeli varlık yatırımlarının bir sonucu olabilir ve şirketin büyüme potansiyelini gösterebilir.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı artışta, bu da şirketin kısa vadeli finansal esnekliğinin iyileştiğini gösteriyor.
  4. Nakit akış tablosundaki net artışlar, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini düşündürmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal yapısında bazı riskler bulunmakla birlikte, faaliyetlerden elde edilen pozitif nakit akışları ve likidite pozisyonundaki iyileşme gelecekteki finansal sağlamlık için umut verici görünmektedir. Ancak yüksek borç seviyeleri ve sürekli zarar etme durumu yatırım kararını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha detaylı bir analiz ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.