DAGI Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılı 3. çeyrekte -11.968.107 TL olarak gerçekleşmiştir, bu da şirketin karlılık konusunda zorluk yaşadığını göstermektedir.
  2. Toplam yükümlülükler, 2023 yılı 3. çeyrekte toplam varlıkların %75,9'una denk gelmekte olup, bu oran şirketin yüksek borçlanma seviyesine işaret etmektedir.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların %64,1'ini oluşturmakta ve likidite riskini artırmaktadır.
  4. Finansman giderleri oldukça yüksek olup, 2023 yılı 3. çeyrekte 171.411.848 TL olarak gerçekleşmiştir ve bu durum net kar üzerinde baskı oluşturmaktadır.
  5. Nakit akışları da risk teşkil etmekte olup, faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -68.706.376 TL ile negatif bölgededir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat, 2023 yılında önceki çeyreklere göre artış göstermiş ve 3. çeyrekte 793.159.825 TL'ye ulaşmıştır ki bu olumlu bir trenddir.
  2. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri, kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışlarını aşmıştır; bu da şirketin finansal esnekliğini koruduğunu göstermektedir.
  3. Şirketin duran varlıkları artmakta olup, bu durum uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret edebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler var olup, bu da şirketin diğer gelir kaynaklarına sahip olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık sorunları ve yüksek borç düzeyi ciddi riskler oluşturmakta; ancak hasılat artışı ve borçlanma kapasitesinin korunması gibi pozitif sinyaller de mevcut. Nakit akışındaki negatif eğilim ise likidite riskini artırıyor. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, şirkete yatırım yapılması karışık bir tablo sunmakta ve dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha fazla bilgi ve analiz gerekmektedir; özellikle karlılık sorunlarının nasıl ele alınacağı ve borç seviyelerinin yönetimi önem arz etmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.