DARDL logo

DARDL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde toplam varlıkların yaklaşık %53'ünü oluşturuyor, bu da likidite riskini artırabilir.
  2. Finansman giderleri, 2023 yılının her çeyreğinde önemli bir maliyet kalemi olarak görülüyor ve net dönem karını azaltıyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, 2023 yılının ilk üç çeyreğinde negatif, bu da operasyonel etkinlikte sorunlar olduğunu gösteriyor.
  4. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılının ilk ve ikinci çeyreklerinde negatifken, üçüncü çeyrekte düşük bir kar elde edilmiş, bu durum kararlılık açısından endişe verici olabilir.
  5. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı düşük; bu da uzun vadeli finansal riskin görece düşük olduğunu gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat, 2023 yılında her çeyrek artış göstermiş, bu da satışlarda olumlu bir trend olduğunu işaret ediyor.
  2. Esas faaliyet karı (zararı), 2023 yılının üçüncü çeyreğinde önemli ölçüde iyileşme göstermiş, bu da operasyonel verimliliğin artabileceğine işaret edebilir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı ve artan tutarı, şirketin başka gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve bunların gelecekte daha fazla katkı sağlayabileceğini gösteriyor.
  4. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları pozitif olup borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri artmıştır; bu durum şirketin finansal esnekliğinin devam ettiğini göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli likidite riski ve operasyonel etkinlik konusunda bazı zorluklar yaşadığı görülüyor. Ancak, hasılatın artış eğilimi ve esas faaliyet karındaki iyileşme gelecek için umut verici sinyaller sunuyor. Uzun vadeli borçların yönetilebilir seviyede olması ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerin varlığı finansal yapıyı destekliyor. Bu faktörler dikkate alındığında, şirkete yatırım yapma konusunda temkinli bir iyimserlik söz konusu olabilir; ancak likidite ve operasyonel riskleri yakından izlemek önem taşıyacaktır.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.