DENGE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılının ilk çeyreğinde net dönem zararı yaşanmış ve bu zarar ikinci çeyrekte daha da büyümüş.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, özellikle 2023 yılının ilk iki çeyreğinde negatif olmuş.
  3. Finansman giderleri, finansman gelirlerini her çeyrekte aşmış, bu durum şirketin borç yükünün finanse etme maliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler, özellikle 2023 yılının üçüncü çeyreğinde önemli bir artış göstermiş ancak bu durum sürdürülebilir mi incelenmelidir.
  5. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan daha az olması likidite açısından olumlu bir gösterge olsa da, bu farkın azalma eğiliminde olması dikkatle izlenmelidir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki artış, gelecek dönemlerde şirketin performansını olumlu yönde etkileyebilir.
  2. Üçüncü çeyrekte net dönem karı elde edilmiş olması ve bu karın önceki çeyrek zararlarını telafi etmesi, şirketin toparlanma sinyalleri verdiğini gösteriyor.
  3. Toplam varlıkların ve özkaynakların artış trendi göstermesi, şirketin genel sağlığının iyileşmekte olduğuna işaret ediyor.
  4. Nakit ve nakit benzerleri miktarındaki azalış eğilimi tersine dönmüş ve üçüncü çeyrekte artış göstermiş; bu durum şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini düşündürüyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket, 2023 yılında başlangıçta karşılaştığı zorlukları aşarak üçüncü çeyrekte karlılık sağlamıştır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir artışı ve nakit pozisyonundaki iyileşme gelecek için umut vericidir. Ancak, finansman giderlerinin yüksekliği ve geçmişte yaşanan zararlar nedeniyle riskler mevcuttur. Bu bağlamda, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken hem potansiyel getiri hem de mevcut riskler dikkatlice değerlendirilmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.