DGATE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin toplam yükümlülükleri, toplam varlıklarına oranla oldukça yüksek (2023 3. Çeyrek itibarıyla %81), bu durum finansal kaldıraç riskini artırabilir.
  2. Kısa vadeli yükümlülükler, dönen varlıkların neredeyse tamamını oluşturuyor (2023 3. Çeyrek itibarıyla %83), bu da likidite riskini gösteriyor.
  3. Net dönem karı veya zararı oldukça düşük ve yılın ilk dokuz ayında sadece 3,386,959 TL olarak gerçekleşmiş, bu da operasyonel performansın zayıf olduğunu işaret ediyor.
  4. Finansman giderleri, finansman gelirlerini aşmış durumda ve net faaliyet karını önemli ölçüde azaltıyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (2023 3. Çeyrek itibarıyla -1,687,359 TL), şirketin nakit akışında sorunlar yaşadığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat her çeyrek artış göstermiş (2023 3. Çeyrek itibarıyla yaklaşık %83 artış), bu da şirketin satışlarının büyüdüğünü gösteriyor.
  2. Brüt kar marjı, yıl içinde artan bir trend gösteriyor (2023 1. Çeyrekte %6'dan, 3. Çeyrekte %7'ye yükselmiş), bu da maliyet yönetimi konusunda iyileştirmeler olduğunu işaret edebilir.
  3. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif ve artan bir eğilim gösteriyor (2023 yılında sırasıyla yaklaşık %70 ve %20 artış), operasyonel verimliliğin iyileştiğini düşündürebilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin hasılatındaki artış ve brüt kar marjındaki iyileşme olumlu sinyaller verse de, yüksek borç seviyesi, düşük net kar ve nakit akışındaki sorunlar ciddi riskler oluşturuyor. Bu durum, şirketin gelecekteki finansal sağlamlığı konusunda belirsizlik yaratmakta ve potansiyel yatırımcılar için dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken bu risklerin yanı sıra şirketin sektördeki konumu, rekabet avantajları ve yönetimin stratejik planları gibi diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.