DURDO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 2. çeyreğe göre düşüş göstermiştir, bu durum şirketin varlık büyüklüğünde bir azalma olduğunu işaret eder.
  2. Toplam yükümlülükler, 2023 yılının 3. çeyreğinde azalmış olmasına rağmen, toplam varlıklardaki azalma oranı daha yüksektir, bu da şirketin finansal kaldıraç oranının arttığı anlamına gelebilir.
  3. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam yükümlülükler içinde büyük bir paya sahiptir ve bu da likidite riskini artırabilir.
  4. Net dönem karı veya zararı, 2023 yılının ilk çeyreğinde zarar iken, sonraki çeyreklerde kar olarak gerçekleşmiştir; bu durum şirketin finansal performansında iyileşme olduğunu gösterir ancak istikrarlı bir trendin olup olmadığına dair daha fazla veri gereklidir.
  5. Nakit ve nakit benzerleri, önceki çeyrek sonuna göre azalmıştır, bu da şirketin nakit rezervlerinin azaldığını ve potansiyel bir likidite sorununa işaret edebilir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılat, yılın ilk çeyreğinden itibaren artış göstermiş ve bu trendin devam etmesi beklenirse şirketin gelirleri üzerinde olumlu bir etki yapabilir.
  2. Brüt kar (zarar), sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı) ile uyumlu olarak artış göstermiştir; bu trend devam ederse şirketin operasyonel verimliliği ve karlılığı artabilir.
  3. Finansman giderleri ve diğer operasyonel giderler kontrol altında tutulursa, net kar marjları üzerinde olumlu bir etki yapabilir ve bu da gelecekteki finansal performans için olumlu bir sinyal olabilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net gelirler düşük kalmıştır ve bu durum şirketin yatırım stratejisinin etkinliği konusunda değerlendirme yapılmasını gerektirebilir.

Analizin Genel Özeti: Durdo'nun finansal durumu, varlık büyüklüğünde bir azalma ve kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek oranı nedeniyle birtakım riskler taşımaktadır. Ancak, hasılat ve brüt karın artış göstermesi gibi pozitif sinyaller de mevcuttur. Nakit rezervlerindeki azalma likidite riskini artırabilirken, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları iyileşme eğilimindedir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken, şirketin operasyonel verimliliği ve piyasa koşullarındaki değişikliklere adaptasyon yeteneği dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.