ELITE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılının 3. çeyreğinde 2022 yılının 4. çeyreğine göre %48,6 artış göstermesi, şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösterirken, bu hızlı büyümenin potansiyel riskleri de beraberinde getirebileceği dikkate alınmalıdır.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin 2023 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,3 artış göstermesi likidite riskinin arttığına işaret edebilir.
  3. Net dönem karının veya zararının 2023 yılının her çeyreğinde artış göstermesi olumlu bir sinyal olmakla birlikte, bu karların sürdürülebilirliği ve kalitesi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
  4. Nakit ve nakit benzerlerinin sürekli artışı likidite açısından olumlu bir gösterge olsa da, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında görülen dalgalanmalar finansal istikrar açısından değerlendirilmelidir.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın ve net dönem karının sürekli artış trendi devam ettiği için şirketin gelir getirme kapasitesinin güçlendiği ve bu trendin gelecekte de devam etmesi bekleniyor.
  2. Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen karın artışı şirketin ana iş kollarında başarılı olduğunu ve bu alanlarda gelecekte de pozitif sonuçlar elde edebileceğini gösteriyor.
  3. Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karının her çeyrekte artması, şirketin operasyonel verimliliğinin arttığını ve bu durumun gelecek dönemlerde de finansal performansa olumlu katkıda bulunabileceğini düşündürüyor.

Analizin Genel Özeti: Elite şirketi, analiz edilen dönem boyunca hem varlık büyüklüğünde hem de net karlılıkta önemli bir büyüme kaydetmiştir. Likidite riski ve finansal istikrar konusunda bazı dalgalanmalar olsa da, genel olarak şirketin finansal sağlığı iyi durumdadır ve gelecek için pozitif beklentiler mevcuttur. Bu nedenlerle, şirkete yatırım yapılması uygun görünebilir; ancak hızlı büyümenin getirebileceği riskler ve likidite yönetimi detaylı bir şekilde incelenmelidir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.