EMKEL Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının 3. çeyreğinde -26,860,922 olarak gerçekleşmiş ve önceki çeyreklerde de sürekli zarar edilmiş, bu durum şirketin karlılık sorunu yaşadığını gösteriyor.
  2. Toplam yükümlülükler, toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturuyor ve özkaynaklara kıyasla oldukça yüksek (545,531,778 yükümlülük - 188,509,457 özkaynak), bu da finansal kaldıraç oranının yüksek olduğunu ve borçlanma riskinin bulunduğunu işaret ediyor.
  3. Toplam kısa vadeli yükümlülükler (477,210,478), toplam dönen varlıklardan (485,223,553) sadece biraz daha az ve bu durum likidite riskini artırıyor.
  4. Finansman giderleri finansman gelirlerini büyük oranda aşmış (29,632,067 gider - 8,132,867 gelir), bu da finansman maliyetlerinin şirketin karlılığı üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ettiğini gösteriyor.
  5. Diğer kapsamlı gelir (-45,402,786) negatif bölgede ve bu durum şirketin diğer faaliyetlerden de kayıp yaşadığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Şirketin faaliyetlerden elde ettiği nakit akışları pozitif (5,746,967), bu durum işletme sermayesi yönetiminin etkin olduğunu ve kısa vadede nakit sıkışıklığı yaşanmayabileceğini gösteriyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması (-2,900,034), şirketin geleceğe yönelik yatırım yapmaya devam ettiğini ancak bu yatırımların kısa vadede nakit çıkışına sebep olduğunu gösteriyor.
  3. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının negatif (-1,896,164) olması borç geri ödemelerinin devam ettiğini ve finansal yapıda iyileştirmeler yapılması gerektiğini işaret ediyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının (3,495,304) yönetilebilir seviyede olması likidite açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Analizin Genel Özeti: Şirket sürekli zarar ediyor ve yüksek borçlanma ile operasyonlarını sürdürüyor. Likidite riski taşımasına rağmen pozitif nakit akışlarına sahip olması kısa vadeli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak uzun vadeli borçların yüksekliği ve sürekli zarar eden operasyonlar gelecek için ciddi riskler taşıyor. Bu koşullar altında şirkete yatırım yapmak oldukça riskli görünmektedir ve gelecek beklentileri belirsizlik içermektedir. Yatırım kararı almadan önce şirketin finansal yapıdaki iyileştirmeleri ve karlılık yolunda atacağı adımları dikkatlice incelemek gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.