EPLAS Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. 2023 yılının 3. çeyreğinde faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -40,224,463 TL olup negatif bir değer göstermektedir.
  2. Aynı dönemde finansman faaliyetlerinden nakit akışları -6,391,320 TL olup yine negatif bir değerdir.
  3. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da -13,762,814 TL ile negatif durumdadır.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -88,497,560 TL olup likidite riski işaret etmektedir.
  5. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek (355,295,150 / 1,516,623,974), bu da kısa vadeli borç ödeme kapasitesinin düşük olabileceğini gösterir.
  6. Net dönem karı veya zararı geçen çeyreklere göre düşüş göstermiş (49,009,677 TL), bu da karlılığın azaldığını gösteriyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın önceki çeyreklere kıyasla artış göstermesi (813,148,447 TL), satışların ve gelirlerin büyüme potansiyeline işaret ediyor.
  2. Brüt kar (zarar) miktarının artması (203,086,137 TL), maliyet yönetiminde iyileşme olduğunu düşündürebilir.
  3. Finansman giderleri ve genel yönetim giderlerinin yüksekliği gelecekteki maliyet tasarrufu ve verimlilik stratejileri için alan bırakmaktadır.
  4. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin (5,096,971 TL) var olması şirketin yatırım portföyünden kazanç sağlayabileceğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Eplas şirketinin finansal durumu likidite riski taşıyor ve kısa vadeli borç ödeme kapasitesi zayıf görünüyor. Ancak hasılat ve brüt karındaki artış gelecek için olumlu bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Finansman giderleri ve genel yönetim giderlerindeki yükseklik maliyet optimizasyonu için fırsatlar sunuyor. Yatırım gelirleri de şirketin diğer gelir kaynaklarından faydalandığını gösteriyor. Genel olarak şirketin finansal performansında iyileştirme yapılması gerektiği ancak gelecek için potansiyel fırsatların olduğu söylenebilir. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken bu faktörlerin yanı sıra piyasa koşulları ve sektörel trendler de dikkate alınmalıdır.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.