ERCB logo

ERCB Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. 22.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan daha yüksek, bu da şirketin yüksek borçlanma oranına işaret ediyor.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıkları aşıyor, bu da likidite riskini gösteriyor.
  3. Finansman giderleri, finansman gelirlerinden fazla, bu da net finansman maliyetinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  4. Yabancı para alım satım marjlarındaki değişimden kaynaklanan kazançlar, diğer kapsamlı gelir kaleminde büyük dalgalanmalar gösteriyor, bu da döviz riskine karşı hassasiyeti işaret ediyor.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı pozitif ve zaman içinde artış gösteriyor, bu da şirketin karlılığının arttığını gösteriyor.
  2. Hasılat her çeyrekte artış göstermiş, bu da satışların ve şirketin büyümesinin olumlu olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları genel olarak pozitif ve 2024 yılı 3. çeyrekte artış göstermiş, bu da operasyonel verimliliğin iyileştiğini gösteriyor.
  4. Nakit ve nakit benzerleri miktarı artmış, bu da şirketin kısa vadeli finansal esnekliğinin güçlendiğini gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin borçlanma oranı ve likidite riski yüksek olmasına rağmen, karlılık ve hasılatındaki artış ile operasyonel verimliliği iyileşmiş durumda. Bu durum, gelecekteki büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ancak döviz riskine karşı hassasiyeti de dikkate alınmalıdır. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda daha detaylı bir finansal analiz ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

@borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.