EYGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13.03.2024
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
 • Risk Analizi:

  1. Toplam varlıklar 2023 yılının 3. çeyreğinde 2022 yılının 4. çeyreğine göre azalmıştır.
  2. Toplam özkaynaklar, yılın ilk çeyreğinden itibaren artış göstermiş ancak bu artış oranı dönem kârındaki artışa kıyasla düşüktür.
  3. Toplam yükümlülükler, özellikle kısa vadeli yükümlülükler, yıl içinde sürekli bir artış sergilemiştir.
  4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif seyretmekte ve bu durum likidite riskini artırmaktadır.
  5. Net dönem kârı veya zararı, her çeyrek artış göstermiş olmasına rağmen, nakit akışlarındaki negatif trendle uyumlu değildir.
  6. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı, önceki çeyreklerdeki düşüşe rağmen son çeyrekte artmıştır.
 • Gelecek Beklentileri:

  1. Özkaynaklardaki artış trendi, şirketin kendi kaynaklarını güçlendirmeye devam ettiğini göstermektedir.
  2. Net dönem kârındaki sürekli artış, şirketin karlılık potansiyelinin devam ettiğine işaret etmektedir.
  3. Finansman gelirlerinin finansman giderlerini karşılayabilmesi, borçlanma maliyetlerinin yönetilebilir olduğunu göstermektedir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin varlığı, şirketin diğer gelir kaynaklarına da sahip olduğunu ve bu kaynakların gelecekte de katkı sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin özkaynaklarının artması ve net dönem kârındaki sürekli iyileşme olumlu sinyaller vermektedir. Ancak, negatif nakit akışları ve artan yükümlülükler likidite ve borçlanma risklerini beraberinde getirmektedir. Bu faktörler dikkate alındığında, şirkete yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken hem potansiyel getiri hem de likidite riskinin dengelenmesi gerekmektedir.

borsa
coo
Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.